Kontaktovat nyní

„Máte dotaz, přání či připomínku?“

Mapa stránek

Úvodní strana

Naše služby

Vedení účetnictví

Daňová evidence

Mzdová a personální agenda

Daňové poradenství a optimalizace

Účetní audit

Účetnictví neziskových organizací

Prodej společnosti a virtuálních sídel

Založení společnosti

Ready made společnosti

Virtuální sídla

Zahraniční společnosti

Změny ve společnosti

Likvidace společnosti

Skladování a úschova účetních záznamů

Poradna

Slovník pojmů

Legislativa

Časté dotazy

Proč zvolit naše služby

Praktické rady a zkušenosti

Vedení účetnictví

Dohody o podpoře a ochraně investic
Daňová soustava a principy jejího uspořádání
Poplatková soustava a principy jejího uspořádání
Metody zamezení dvojího zdanění
Mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění
Právní úprava účetnictví v ČR
Zjišťování výsledku hospodaření
Náklad a výnos, aktuální princip, hlavní druhy nákladů ve výrobním a obchodním podniku
Hledám účetní
Podvojné účetnictví
Jednoduché účetnictví
Mzdové účetnictví
Účetní doklad a oprava účetních zápisů
Konsolidovaná účetní závěrka
Metody konsolidace účetní závěrky
Účetnictví fúzí
Audit účetní závěrky
Účtování DPH u služeb
Mezinárodní standardy účetního výkaznictví IFRS
Dlouhodobý finanční majetek a jeho účtování
Oceňování majetku v podniku - druhy cen a způsoby
Odpisy dlouhodobého majetku
Účetnictví - proč a kdy jej vést
Daňově (ne)uznatelné výdaje
Obchody v cizí měně a účetnictví
Účetní knihy
Výroční zpráva a audit
Výpočet daně z příjmů fyzických osob
Daňový poradce
OUTSOURCING ÚČETNICTVÍ

Daňová evidence

Účetní zásady
Účetní uzávěrka
Účetní závěrka - výkazy a uživatelé
Význam dokladovosti, náležitosti účetního dokladu, druhy
Význam účtů, jejich členění, otvírání a uzavírání účtů
Účetní operace v průběhu a na konci účetního období
Zákon o účetnictví 2012
Účetní firmy
Účetnictví příklady
Vedení účetnictví neziskových organizací
Vedení účetnictví příspěvkových organizací
Oceňování zásob
Principy oceňování
Základy daňové evidence pro osoby samostatně výdělečně činné
Evidence příjmů a výdajů, fakturace a archivace
Evidence zásob a majetku, závazků a pohledávek
Náležitosti a využití daňového dokladu
Obchodní majetek firmy / podnikatele
Pohledávky a jejich role v účetnictví
Závazky - jakou plní funkci, jaké rozlišujeme
Účtujeme cestovní náhrady
Jak naložit se zřizovacími výdaji
Sponzoring a dary v účetnictví
Jak archivovat daňové doklady
Hlavní rozdíly mezi daňovou evidencí a účetnictví

Ostatní

Jak vybrat název společnosti?

Proč je výhodný přechod k nám?

Výhody přechodu k nám

Daňové přiznání

Kontrolní hlášení DPH

Reference

Ceník

Objednávka

O nás

Kontakty

Daňový kalendář

Novinky

Nové webové stránky

Nové kontaktní místo

Firemní tarify na míru

AKCE - Firemní web pro klienty za 3000 Kč!

Uvítáme Vás v nových kancelářích

Nový web

Prodej společností a virtuálních sídel

Přejděte k nám do s výhodami!

50% sleva na zpracování mezd

Expandujte s námi do zahraničí!

U nás 5000 Kč sleva na založení nové společnosti nebo koupi ready made!

Kontrolní hlášení DPH a elektronické podání - přenechte to nám!

EET - co Vás čeká a nemine?

Získejte k vedení účetnictví s.r.o. za 1 Kč!

Pobočka Brno

Měníme sídlo a název společnosti

Mapa stránek

Doporučte web

Vyhledávání

Smluvní podmínky - kupóny

Zavoláme Vám zpět

Zavolejte mi Zavřít okno