Kontaktovat nyní

„Máte dotaz, přání či připomínku?“

Skladování a úschova účetních záznamů

Všechny účetní jednotky mají povinnost uchovávat účetní záznamy pro účely vedení účetnictví po dobu stanovenou dle § 31 zákona o účetnictví. Jednou ze služeb, které nabízíme, je právě archivace a skladování účetních jednotek. Převeďte na nás jednu z našich starostí a věnujte se naplno svému podnikání.

Získal jsem dostatek informací: Objednat tuto službu

Obecné archivační lhůty:

Počátek archivačních lhůt jednotlivých dokladů začíná koncem účetního období, kterého se týkají.

  • účetní závěrka a výroční zpráva – 10 let,
  • účetní doklady a knihy, inventurní soupisy, odpisové plány, účtový rozvrh a další doklady, kterými firma dokládá formu vedení účetnictví – 5 let.

Klientům nabízíme skladování a evidenci účetních záznamů. Naše společnost má k dispozici vlastní skladové prostory spolu s evidenčním systémem, kde archivujeme účetní záznamy po zákonem stanovenou dobu. 

Ceník skladování a evidence

Počet šanonů                Cena za šanon/rok

1-5                                          75 Kč

6-20                                        65 Kč

20+                                         55 Kč

Zavoláme Vám zpět

Zavolejte mi Zavřít okno