Kontaktovat nyní

„Máte dotaz, přání či připomínku?“

Daňové přiznání

Co je daňové přiznání?

Jedná se o přehled příjmů podléhajících dani. Během roku (nejčastěji se jedná o kalendářní rok) hradí FO či PO zálohy na daň a v tomto přiznání se porovnají tyto zálohy se skutečnou výší daně z příjmů. Nedoplatek daně je uhrazen příslušnému finančnímu úřadu, přeplatek je naopak vrácen nebo započten do dalšího období.

Kdo podává daňové přiznání?

Podávají jej Fyzické osoby (FO) nebo právnické osoby (PO) státu, zastoupeného finančním úřadem. Každé daňové přiznání je třeba odevzdat v určeném termínu.

Daňové přiznání v České republice:

Daň z příjmů:

  • přiznání k dani z příjmů fyzických osob  (DPFO) - se řídí zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Vždy je vztaženo ke konkrétnímu kalendářnímu roku nebo jeho stanovené části. Daňová povinnost se u fyzických osob vztahuje na příjmy plynoucí ze zdrojů na území Česka i ze zdrojů v zahraničí. Při výpočtu DPFO je vyčíslen dílčí základ daně podle jednotlivých paragrafů. Jejich součtem vzniká základ daně, který je následně možné očistit o odečitatelné položky a další nezdanitelné části. Dále je spočítána daň, u které se uplatní slevy a ostatní daňová zvýhodnění. Jedná se zejména o slevy na poplatníka, manželku, vyživované dítě, studenty atd..
  • přiznání k dani z příjmů právnických osob (DPPO) – na tuto daň se taktéž vztahuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění. Je nezbytné, aby se právnická osoba k dani z příjmů zaregistrovala ihned po svém vzniku. Aktuální sazba daně z příjmů právnických osob činí v ČR 19 % a zpracování daňového přiznání vychází ze základního zdaňovacího období, které tvoří kalendářní rok. V určitých případech se však toto období může měnit.

Nepřímé daně:

  • přiznání k DPH (dani z přidané hodnoty) – Je placena při nákupu většiny zboží a služeb. Zejména proto se často nazývá „univerzální daň“. Pokud je dodavatel registrován jako plátce, odvádí ze svých obchodů, které jsou předmětem daně, část hodnoty. V určitých případech si může odběratel zažádat o vrácení daně, kterou při obchodu plátci zaplatil. Jedná se o odvedení daně pouze z rozdílu ceny mezi vstupy a výstupy, tedy z toho, o kolik se cena zboží u něho zvýší. Do státního rozpočtu pak odvede rozdíl mezi obdrženou a zaplacenou daní, případně mu může daň být vrácena.

Aktuální sazby DPH v ČR:

Základní sazba DPH činí 21% a Snížená sazba DPH činí 15%.

Jak vyplnit daňové přiznání

Základní informace pro zpracování daňového přiznání můžete načerpat samostudiem na specializovaných portálech finanční správy České republiky. Pokud si však nejste jisti jak vyplnit daňové přiznání sami, je bezpečnější využít služeb daňového poradce, který  má přehled o aktuálních legislativních změnách a aktuálních termínech pro včasné podání.

Formulář pro daňové přiznání

Aktuální daňové tiskopisy, Formulář pro daňové přiznání - vzor stáhnout

Zavoláme Vám zpět

Zavolejte mi Zavřít okno