Kontaktovat nyní

„Máte dotaz, přání či připomínku?“

Kontrolní hlášení DPH

Povinnost podání kontrolního hlášení vzniká k 1. lednu 2016

V kontrolním hlášení budete správci daně poskytovat velké množství dat, riziko odhalení případných chyb je vysoké. Správce daně bude moci velmi jednoduše provádět elektronickou kontrolu veškerých dokladů. 

Co je kontrolní hlášení DPH?

Kontrolní hlášení nenahrazuje daňové přiznání, jedná se o institut zcela odlišný. Ačkoliv je kontrolní hlášení díky použitému označení slovem „hlášení“ řádným daňovým tvrzením podle daňového řádu, nejde o tvrzení daně jako takové. Nicméně správce daně může získané údaje využít při správě daní a případně i při stanovení výše daně.

Kontrolní hlášení vychází z evidence pro účely daně z přidané hodnoty, kterou jsou plátci daně již v současnosti povinni vést podle § 100 zákona o DPH.

Vzhledem k tomu, že údaje uváděné v kontrolním hlášení odpovídají údajům dosud vykazovaným ve výpisu z evidence pro účely daně z přidané hodnoty ve vztahu k režimu přenesení daňové povinnosti, je povinnost podání tohoto výpisu zrušena společně se zavedením kontrolního hlášení (tj. od 1. 1. 2016).

Kdo podává kontrolní hlášení?

Kontrolní hlášení podávají všichni plátci DPH měsíčně, fyzické osoby - kvartální plátci pak kvartálně.

Jak se podává kontrolní hlášení?

Kontrolní hlášení lze podat pouze elektronicky na elektronickou adresu podatelny správce daně. 

Údaje v kontrolním hlášení bude plátce daně uvádět ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. Informace o příslušném formátu a struktuře kontrolního hlášení (.XML) a odpovídajícím XSD schématu je zveřejněna na Daňovém portále Finanční správy.

Pro seznámení se s členěním údajů v kontrolním hlášení a pro zjednodušení vyplňování v elektronické podobě je připraven vzorový formulář kontrolního hlášení a pokyny k vyplnění kontrolního hlášení, které jsou k dispozici na webu finanční správy v sekci Soubory ke stažení.    

Dokumenty ke stažení

Formulář kontrolního hlášení DPH - vzor stáhnout

Předběžné informace k vyplnění kontrolního hlášení DPH stáhnout

Informační leták ke kontrolnímu hlášení stáhnout

Právní rámec kontrolního hlášení DPH (včetně pokut) stáhnout

Zavoláme Vám zpět

Zavolejte mi Zavřít okno